Trà - chè

bột trà xanh

thông tin liên hệ
Bà Đào Thức
GIÁM ĐỐC - 0987 843 299

Chia sẻ lên:
Chè Bát Tiên

Chè Bát Tiên

Nơi sản xuất:
Đại Từ - Thái Nguyên
Đặt hàng tối thiểu:
Không giới hạn
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt - chuyển khoản

Mô tả chi tiết

  

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Tím
Chè Tím