Trà - chè

bột trà xanh

thông tin liên hệ
Bà Đào Thức
GIÁM ĐỐC - 0987 843 299

chè thái nguyên

Chè tôm nõn
Chè tôm nõn
Chè Tím
Chè Tím
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Trung Du
Chè Trung Du
Chè Trung Du
Chè Trung Du

BỘT TRÀ XANH

Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Matcha trà xanh
Matcha trà xanh
Cao trà xanh
Cao trà xanh
Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh

Bột nghệ

Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột Nghệ
Bột nghệ
Bột nghệ

Hình ảnh cơ sở

Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở