Trà - chè

bột trà xanh

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Bà Đào Thức
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Di động: 0987 843 299
Điện Thoại:
0987 843 299
Fax:
Email:
Địa chỉ:
Khuân 2, Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Thông tin công ty
Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Kinh Doanh Chè Nhật Thức
Địa chỉ:
Khuân 2, Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên
Điện thoại:
0987 843 299
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường